Tony: 'Johnnyp sẽ là người khiến Sabertooth lo ngại nhất'
Magical: 'Đây là lúc tôi muốn trở lại đấu trường chuyên nghiệp nhất'
Top