Khoa ’NoK’ Nguyễn: 'Hệ sinh thái eSports, nếu có, chỉ xuất phát từ cộng đồng'