Công nghệ VR sẽ phổ biến rộng rãi hơn trong năm 2019 (phần 1)