Kiếm Vương Truyền Kỳ ấn định ngày ra mắt
Funtap phát hành Chân Tam Quốc