VLTK Mobile: Cận cảnh Minh Giáo – Sát thủ xuất thế