Tank Raid đã vượt hơn 6 triệu lượt tải tính đến thời điểm hiện tại