VNG chuẩn bị đại náo làng game mobile
Võ Thánh - MMORPG 3D mở cửa thử nghiệm