Zowie ExtremesLand 2018 - Ngọn cờ đầu của nền CS:GO Việt Nam
The Grace: Ước mơ nâng tầm Dota 2 Việt của chàng kỹ sư trẻ tuổi