Call of Duty: Modern Warfare được khẳng định sẽ không có Zombie