Dota 2: ESL Vietnam Championship bước vào mùa giải thứ hai