Dàn hot teen thi nhau đổ bộ vào game ‘nhảy’
Sau The Face, Mai Ngô bất ngờ quảng bá cho Hotsteps ?