Bắn súng là bạo lực? Hãy chơi thử GunBound M
Có những người dành cả thanh xuân chỉ để … bắn GunBound