Lan Lăng Vương Mobile mở cửa phiên bản Alpha Test
Bom tấn Bless Online thông báo đóng cửa