K|AD Gaming: Đội eSports xinh đẹp và tài năng của Cần Thơ