'Trùm' giải đấu eSports hàng đầu của Overwatch đầu quân cho đối thủ
Sự kiện Năm Kỷ Hợi của Overwatch đã bắt đầu