Tank Raid đã vượt hơn 6 triệu lượt tải tính đến thời điểm hiện tại
Các đại diện được Google tôn vinh tại G-Star Busan 2018

Đánh giá

Thủ thuật

Phòng máy

Công nghệ game

Cộng đồng

Top