VLTK Mobile: Sau 3 mùa, Đại Hội Võ Lâm có gì khác biệt ?
Tin sốc VLTK Mobile: Chuyển phái không cần Thiên Kiếm Lệnh